Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

unieważnienie postępowania na kredyt długoterminowy

Numer sprawy: ZP.3431/9/2009 Łęczna, 2009-11-12
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot.: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 822 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron